SOSYAL SORUMLULUK

Alp Havacılık Akademik Burs Programı

Alp Havacılık Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Burslar, Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir. Alp Havacılık tarafından sağlanacak burs için başvurular, www.alp.com.tr web adresinde yer alan “Burs Portalı” sekmesi üzerinden, her yıl 01-30 Eylül tarihleri arasında alınır.Detaylı bilgi için

Burs verilen üniversiteler ve ilgili bölümler;

Eskişehir Teknik Üniversitesi;

• Mühendislik Fakültesi
• Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce/Türkçe)
• Kimya Mühendisliği Bölümü (İngilizce/Türkçe)
• Makine Mühendisliği Bölümü
• Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

• Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
• Uçak Gövde - Motor Bakım Bölümü

• Porsuk Meslek Yüksekokulu
• Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
• Elektrik ve Otomasyon Bölümü / Mekatronik Programı

• Ulaştırma Meslek Yüksek Okulu • Yönetim ve Organizasyon Bölümü / Lojistik Programı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi;

• Mühendislik Mimarlık Fakültesi
• Endüstri Mühendisliği Bölümü
• Makine Mühendisliği Bölümü
• Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
• Kimya Mühendisliği Bölümü
• Eskişehir Meslek Yüksek Okulu
• Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
• Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu
• Makine Programı

Bursiyer Seçim Süreci;
1. Her yıl yeni eğitim-öğretim dönemi başında Alp Havacılık internet sitesi ve ilgili üniversitelerde burs duyuruları yayınlanır.
2. Öğrenci burs başvuru tarihinde www.alp.com.tr adresinde yer alan “Burs Portalı” sekmesinden “Alp Havacılık Bursiyer Aday Formu” nu doldurarak başvurusunu gerçekleştirir.
3. Portal da beyan edilen bilgiler doğrultusunda Alp Havacılık Burs Komitesi tarafından başvurular değerlendirilir.
4. Burs almaya hak kazanan bursiyerler ile Alp Havacılık iletişime geçer. Değerlendirme dışı kalan adaylara ise e-posta yolu ile bilgilendirme yapılır.

Burs Başvuru Koşulları;
Öğrencinin;
1. T.C. vatandaşı olması,
2. İlgili üniversitelerin lisans bölümlerinin 2. 3. ve 4. sınıf öğrencisi veya ilgili ön lisans / meslek yüksek okullarının bölümleri veya programlarının 2. sınıf öğrencisi olması,
3. Sabıka kaydının olmaması ve disiplin cezası almamış olması,
4. Başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.75 olması,
5. Bir önceki öğretim yılında hiçbir dersten kalmamış olması,
6. Kredi Yurtlar Kurumu’nun geri ödemeli kredisi dışında; özel kurum, kuruluş veya herhangi bir Sivil Toplum Kuruluşu’ndan burs almıyor olması,
7. Ailesinin (anne, baba, kendisi dahil) 2018 yılı için yıllık gelirinin toplam brüt tutarının 63.000 TL’nin altında olması,
8. İkamet edilen konut ve küçük ölçekli tarla/bahçe dışında kendisi, anne-baba, reşit olmayan kardeş üzerinde kayıtlı bir gayrimenkulunun olmaması

Bursiyer Adaylarından İstenen Belgeler;
1. Bursiyer başvuru formu (Alp Burs Portal’ı üzerinden alınan)
2. Öğrenci belgesi (okul onaylı)
3. Bir önceki eğitim döneminde aldığı notları gösterir belge (transkript)
4. Aileye ait menkullerin belge kopyaları (Konut / Tarla / Arsa vb. mal varlıklarının tapu belgeleri, e - Devlet üzerinden alınacaktır)
5. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
6. Adli Sicil kaydı
7. Aile gelir beyanı,

“Gelir Beyanı” ile ilgili olarak;
a. Aile mensuplarının (Anne ve/veya Baba çalışıyorsa) maaşını gösteren onaylı 12 aylık bordro,
b. Aile mensuplarının (Anne ve/veya Baba çalışıyorsa) tacir, çiftçi, sanayici, serbest meslek sahibi veya esnaf olması halinde vergi levhasının fotokopisi,
c. Emekliler için, sosyal güvenlik kurumundan alınan maaşlarını gösterir belge,
d. Muafiyete tabi çiftçiler için, muhtardan onaylı belge,
e. Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için, Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge,
f. Herhangi bir geliri olmayanlar için, SGK’ dan alınacak belge

Burs Devam Koşulu;
• Her akademik yıl sonunda tüm belgeler güncellenerek yeniden başvuru yapılır.
• Yanıltıcı beyanda bulunulması halinde kazanılan burs hakkı iptal edilir. Ödenen tutarların iadesi için yasal işlem başlatılabilir.
• Bursiyer, beyan ettiği bilgilerde akademik yıl içerisinde koşulları etkileyecek bir değişiklik olması durumunda, Alp Havacılık Burs Komitesi’ne bilgi vermekle yükümlüdür.