HAKKIMIZDA

Varlık Nedenimiz

Alp Havacılık’ın varlık nedeni, havacılık ve uzay sanayisindeki tasarım ve üretim becerilerimizle sektörü öngörülen geleceğinin çok ötesine taşımak; tasarım, üretim, bakım ve satış sonrası hizmet sorumluluklarını üstlenerek bu kritik alanda dünyanın ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaktır.

Gelecek Hayalimiz

Kurumun gelecek hayali ise; teknolojimiz, tecrübemiz, özgün yaklaşımlarımızla havacılık ve uzay sanayisinin gelişimine yön veren, ürün ve hizmetlerimizle daima dünyanın en iyileri tarafından iş ortağı olarak seçilen bir konumda olmaktır.

Değerler

Alp Havacılık için kalite, müşterilerinin daima bu kurum ile çalışmayı istemelerini sağlayan memnuniyet ve bağlılık duygusudur.
Bu duyguyu yaratmak ve sürekli kılmak için, Alp Havacılık, ürünlerinin niteliğinde, teslim süresinde ve maliyetinde en iyi olanı, mükemmel bir hassasiyetle üretir. Kaliteyi, bir duyguya dönüştürenin ne olduğunu bilir ve buna odaklı çalışır.
• Güçlü, kesintisiz, dolaysız müşteri iletişimi,
• Müşterilerin beklentisine çok boyutlu yaklaşım,
• Uluslararası düzeyde ve sürekli iyileştirilen kalite süreç yönetimi,
• Sektör dinamiklerine uyarlanmış insan kaynakları sistemi,
• Etkin ve işine tutkun personel,
• Çalışanların yetkinlik, farkındalık, iletişim niteliği ve motivasyon seviyelerini artırmaya yönelik kurumsal iletişim programı,
• Değer üretenlerin kurum için kıymetini yansıtan etkileşim kalite politikalarındandır.
Çalışan sağlığı ve güvenliği, çalışanlarının hepsinin aileleri ve sevdikleri ile mutlu, sağlıklı, huzurlu bir hayatları olması; her çalışanının sağlıklı ve güvenli bir şekilde işini severek, sahiplenerek yapması, Alp Havacılık’ ta her şeyden fazla önemsenen konulardır.
Alp Havacılık,
• Çalışma ortamını, işin bugün için zorunlu kıldığı ve tehlike riski taşıyan bütün süreçlerden arındırmak,
• Çalışanlarının iş kazası riski olmayan bir ortamda çalışmasını sağlamak,
• Ürün ve hizmetlerinde tam emniyeti sağlamak,
• Bu amaç ile kişilerden bağımsız bir sistemle süreklilik oluşturmak üzere gerekli bütün yatırımları yapar.
Alp Havacılık, doğadaki her canlı varlığın, birbirinin yaşamının devamı için hayati önem taşıdığına inanır. Doğal çevrenin korunmasının, insan neslinin en önemli sorumluluğu olduğunu düşünür. Vicdanı olan, bencil yaklaşımlardan arınmış, başkalarının yaşamına saygı gösteren, yarınlar için sorumluluk hisseden herkesin de böyle düşünmesi gerektiğine inanır.
Sevdikleri, tedarikçileri, müşterileri, rakipleri ve yeryüzünde hiç tanımadıkları ile sağlıklı bir çevrede yaşamak ve geleceğe sağlıklı bir çevre bırakmak için, Alp Havacılık, kurumsal varlığının bir rutini olarak bu konuda çalışmaya devam edecektir.